homepage
Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Lucas 22:42 (NBG)

Gethsémané - Kees Kraayenoord
 

Nog meer filmpjes of opwekkingsnummers! Reageer in 't "gastenboek".