homepage
Wie zou niet vrezen, Here, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat Uw Gerichten openbaar zijn geworden.

Openbaring 15:4 (NBG)

Opwekking 636 - Alleen een God als U
 

Nog meer filmpjes of opwekkingsnummers! Reageer in 't "gastenboek".