homepage
En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft.

Openbaring 4:9-10a (NBG)

Opwekking 539 - Come now is the time
 

Nog meer filmpjes of opwekkingsnummers! Reageer in 't "gastenboek".