homepage
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.

Openbaring 4:8b (NBG)

Opwekking 662 - God regeert
 

Nog meer filmpjes of opwekkingsnummers! Reageer in 't "gastenboek".