homepage
Hoor, HERE, en wees mij genadig, HERE, wees mij een helper.

Psalm 30:11 (NBG)

Opwekking 624 - Wees genadig
 Nog meer filmpjes of opwekkingsnummers! Reageer in 't "gastenboek".