homepage
En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol.

Jesaja 6:3 (NBG)

Opwekking 586 - Heilig is de Heer
 Nog meer filmpjes of opwekkingsnummers! Reageer in 't "gastenboek".