homepage
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:38-39 (NBG)

Opwekking 488 - De kracht van Uw Liefde
 

Nog meer filmpjes of opwekkingsnummers! Reageer in 't "gastenboek".