homepage
Toen zeiden zij tot hem: Neem plaats en lees ze ons voor. En Baruch las hun voor.

Jeremia 36:15

Krantenartikelen
 


Hieronder vindt u krantenartikelen welke gaan over diverse activiteiten van ipkatwijk of personen die hierbij betrokken zijn: