homepage
Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.

Openbaringen 1:19 (NBV)