homepage
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,noch hoogte noch diepte,
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:38-39

Contact met God
 
Gefeliciteerd met je beslissing om Jezus Christus aan te nemen!
 
Wij willen je graag informatie toe sturen welke je helpt bij het groeien als christen:
 
Naam
Woonplaats
E-mail
Telefoon
Leeftijd
Geslacht
 
Beslissing
 
Vraag/opmerking
Klik hiernaast