homepage
Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs.
Spr.19:20 (NBV)

En het meisje was welgevallig in zijn ogen en verwierf zijn gunst, zodat hij haar zo spoedig mogelijk de schoonheidsmiddelen en de maaltijden verschafte.
Esther 2:9a (NBG)

(Ester kreeg twaalf maanden lang schoonheidsbehandelingen)
Esther 2:12

Beauty Workshops
 


- Kinderpartijtje: ook 'Beauty Meidendag' mogelijk (zie foto's)

- Uitnodigen om te spreken voor jeugdgroepen:

Na mijn getuigenis op tv en deze website, krijg ik regelmatig vragen of ik ook voor jeugdgroepen e.d. wil spreken.
Als u wilt, kan ik (met eventueel nog iemand er bij; afhankelijk van de grootte van de groep):

  • mijn getuigenis vertellen
  • een bijbelstudie geven
  • laten zien van een video van tv opnamen
  • een Beauty Workshop organiseren
  • of een combinatie van bovenstaande, afhankelijk van de tijd

Informatie hierover kunt u opvragen via "contact".

Kijk bij "foto's" voor resultaten van o.a. de Beauty Workshops en studies!

Gods rijke zegen lieve broeders en zusters!
Monique Kramer


Referentie:

Tijdens een eind maart, begin april 2006 georganiseerd kampweekeinde voor de catechisanten van onze kerkelijke gemeente hebben we het genoegen gehad uitvoerig kennis te maken met Monique Kramer. Uitgenodigd om een beautyworkshop te verzorgen bleek ze in staat alle aanwezige dames (alsmede ondergetekende) een complete metamorfose aan te meten. Hier zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar ik denk dat de fotos op de site duidelijker taal spreken.

Behalve haar inspanningen als kapster / schoonheidsspecialiste droeg Monique ook nog bij aan het inhoudelijke gedeelte van het programma; zo gaf ze haar getuigenis, hetgeen bovendien op beeldrijke wijze werd onderstreept door de videoband van haar televisie-optreden.

Monique heeft op mij, de overige stafleden en, last but certainly not least, de aanwezige jongelui een bijzonder positieve indruk achtergelaten. Vandaar dat ik haar van harte kan aanbevelen bij iedereen die op zoek is om een kamp als bovenbeschreven niet alleen een ontspannen maar tevens zinvolle inhoud te geven!

Dr. Gert den Hartogh Gereformeerd predikant, Krimpen aan den IJssel