homepage
Bid veel voor alle mensen.

1 Timotheüs 2:1b
(Het boek)

Katwijkse gebedsdag
 


De Katwijkse gebedsdag is een initiatief van Stichting "De Vuurbaak" uit Katwijk. Dit is een groep Christenen afkomstig uit verschillende kerkelijke gezindten.

De doelstelling van deze stichting is: De onderlinge éénheid van Christenen in Katwijk bevorderen, zodat zij meer en meer vuurbakens worden van het enige Licht: Jezus Christus, de Zoon van God en de Verlosser.

 

Wat opvalt tijdens de gebedsdagen is dat een grote groep Christenen uit diverse gemeentes vrijmoedig voor Katwijk en haar ingezetenen bidt. Uit de eenheid van de aanwezige personen lijkt wel of iedereen elkaar al jaren kent ondanks het feit dat je sommige mensen voor het eerst ziet.

 

Op de dag wordt er o.a.:

  • gezongen;
  • geven twee dominees/sprekers een korte bijbeluitleg over het thema van de dag;
  • en wordt er een stukje film gekeken of getuigenis gegeven.

Hierna verdelen de aanwezigen zich en gaan naar de gebedsgroep die hem of haar het meest aanspreekt. Enkele gebedsonderwerpen zijn:

  • opwekking in Katwijk,
  • evangelisatie,
  • verslavingszorg,
  • relaties binnen het gezin,
  • straatwerk onder jeugd/onderwijs.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje soep, koffie, thee en een broodje nog wat na te praten.

 

Iedere keer is het weer een belevenis om deze dag  te mogen meemaken! Daarom kijken wij alweer uit naar de volgende gebedsdag en misschien zien wij u dan ook wel!!!

 

Meer informatie over de Katwijkse gebedsdag KRV kunt u vinden in de "agenda" op deze website.

Zie "foto's".

 

Gods rijke Zegen toegewenst allemaal!!!