homepage
De liefde van God
 


De liefde die wij nodig hebben
komt van Vader God
Heb Hem lief boven alles
dat is Zijn gebod.
Dan de naasten als jezelf
veracht de ander niet 
vergeving en verantwoordelijkheid 
dat is wat God gebied.

De liefde is niet trots 
en treft de ander niet 
spreek zachtmoedig met elkaar 
als je een foutje ziet.
Geduld om van elkaar te leren 
vriendelijkheid en goed
Liefde komt niet uit jezelf
het is de Vader die het doet.

Vraag Hem iedere morgen 
jou te zegenen in je hart 
en de liefde uit te dragen 
zoals Jezus een voorbeeld was.
Bidt voor elkaar, ja, zonder oordeel
in voor en tegenspoed 
Wees dankbaar naar de Here Jezus 
dat Hij het in je doet.


Corry Heemskerk