homepage
Stil vertrouwen
 


Stel je geest in stil vertrouwen
nu maar open voor de kracht,
die God ook aan jou wil geven
als je biddend op Hem wacht.

Ga niet af op je gevoelens,
die schommelen toch maar heen en weer.
Strijd niet stug je eigen strijd,
maar leg alles bij de Here Jezus neer.

Probeer daar tot rust te komen
in Gods tegenwoordigheid.
Leg je twijfel en je onmacht,
maar eenvoudig in Zijn hand,
dan zal Hij de weg wel banen:
God staat immers aan jouw kant!

Al beperkt je eigen kleinheid
dikwijls je geloofsterrein,
waag het maar met dé Belofte:
dat Hij er voor jouw wil zijn!

En al durf je met die Waarheid
soms haast niet in zee te gaan,
omdat jij als mens Zijn leiding
lang niet altijd kunt verstaan.

Blijf dan toch maar hoopvol uitzien
naar de doorbraak van Zijn plan,
want Hij rust niet vóór Zijn Heil zich
ook aan jou voltrekken kan.

In de glans van die beleving,
vind je hoe dan ook de moed.
Om het leven aan te kunnen,
zó maakt Hij alles goed!