homepage
Bijbelteksten: opname van de gemeente voor de grote verdrukking
 


Daniël 12:1
Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

2 Tesselonicenzen 2:6-7
En gij weet thans wel, wat hem (= antichrist) weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij (= Heilige Geest = gemeente van Christus), die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

Openbaring 3:10
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Terug naar overzicht Bijbelteksten