homepage
Bijbelteksten: ziekte
 


Jesaja 40:29-31
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Nahum 1:7
De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Mattheus 11:28
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

1 Korintiƫrs 10:13
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Terug naar overzicht Bijbelteksten