homepage
Bijbelteksten: zegen
 


Numeri 6:24-26
De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Spreuken 24:25
Maar hun die recht oordelen, gaat het goed, over hen komt de zegen van de voorspoed.

Spreuken 28:20
Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft.

2 Korintiƫrs 13:13
De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.

Efeziƫrs 1:2-3
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Terug naar overzicht Bijbelteksten