homepage
Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft.

Romeinen 1:16a (NBG)

EXCLUSIEF!!! "De naakte waarheid!"
 


Zoals jullie weten, heb ik er bijna alles voor over om het evangelie van de Here Jezus aan een ieder bekend te maken.

En daarom...