homepage
Mijn kind,
 

Ook al ken je mij misschien niet. Ik ken je door en door. (Psalm 139:1)

Ik weet het als je zit of staat. (Psalm 139:2)

Of je op weg gaat of uitrust, Ik merk het, al je wegen zijn Mij vertrouwd. (Psalm 139:3)

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. (Matteüs 10:29-31)

Want je werd als mijn evenbeeld gemaakt. (Genesis 1:27)

Zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15:5)

Ik kende je al voordat Ik je vormde in je moeders buik. (Jeremia 1:4-5)

Voor het begin van de wereld had Ik mijn plan al klaar om je in mijn heerlijkheid te brengen. (1 Korintiërs 2:7)

Je bent geen foutje (Psalm 139:15)

want elke dag van je leven staat in mijn boek. (Psalm 139:16)

Ik bepaalde precies wanneer je geboren zou worden en waar je zou wonen. (Handelingen 17:26)

Je bent prachtig gemaakt. (Psalm 139:14)

Ik weefde je in de buik van je moeder. (Psalm 139:13)

Ik beschermde je vanaf je eerste dag. (Psalm 71:6)

Mensen, die mij niet kennen, hebben een verwrongen beeld van mij gemaakt. (Johannes 8:41-44)

Ik ben niet ver weg of iemand waar je bang voor hoeft te zijn, maar ik ben Liefde. (1 Johannes 4:16)

En Ik verlang er naar je mijn liefde te geven. (1 Johannes 3:1)

Gewoon omdat je mijn kind bent en Ik jouw Vader. (1 Johannes 3:1)

Ik geef je het goede als je daarom vraagt, (Matteüs 7:11)

want Ik ben de volmaakte Vader. (Matteüs 5: 48)

Al het goede, dat je ontvangt, komt uit mijn hand. (Jakobus 1:17)

Want Ik zorg voor je en geef je alles wat je nodig hebt. (Matteüs 6:31-33)

Ik heb je altijd al een hoopvolle toekomst willen geven. (Jeremia 29:11)

Want mijn liefde voor jou duurt voor eeuwig. (Jeremia 31:3)

Mijn gedachten over jou zijn net zo min te tellen als het zand bij de zee. (Psalm 139:17-18)

Ik heb werkelijk alles voor je over. (Romeinen 8:32)

Ik zal altijd het goede voor je blijven doen. (Jeremia 32:40)

Want je bent een kostbaar bezit voor Mij. (Exodus 19:5)

Ik wil je zegenen en een plaats geven om te wonen. (Jeremia 32:41)

En Ik wil je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. (Jeremia 33:3)

Als je mij oprecht zoekt, zul je me vinden. (Deuteronomium 4:29)

Zoek je geluk bij Mij en Ik zal je geven wat je hart verlangt. (Psalm 37:4)

Want Ik ben gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)

Ik kan veel meer voor je doen dan je beseft. (Efeziërs 3:20)

Want Ik ben het die je aanmoedigt en kracht geeft. (2 Tessalonic. 2:16-17)

Ik ben ook de Vader die je in al je problemen troost. (2 Korintiërs 1:3-4)

Als je hart gebroken is, ben Ik dichtbij. (Psalm 34:18)

Ik koester je aan mijn hart zoals een herder een lam draagt. (Jesaja 40:11)

Zelfs al is je leven moeilijk, Ik ben bij je. (Psalm 23:4)

Als je bij Mij komt zal Ik je met open armen ontvangen. (Lucas 15:20)

Ik ben je Vader en Ik houd van je zoals Ik van mijn zoon Jezus houd. (Johannes 17:23)

Want in Jezus kun je mijn liefde voor jou zien. (Johannes 17:26)

Hij is het evenbeeld van wie Ik ben (Hebreeën 1:3)

Hij kwam om te laten zien dat Ik niet tegen je maar voor je ben. (Rom 8:31)

En om je te laten weten dat Ik je je fouten niet wil aanrekenen. (2 Korintiërs 5:18-19)

Jezus stierf zodat jij en Ik verzoend konden worden. (2 Korintiërs 5:18-19)

Zijn dood laat mijn liefde voor jou zien. (1 Johannes 4:10)

Ik gaf mijn zoon waar Ik van houd om jouw liefde te winnen. (Rom. 8:32)

Als je Mijn Zoon Jezus erkent, erken je Mij. (1 Johannes 2:23)

En niets kan je ooit meer van mijn liefde scheiden. (Romeinen 8:38-39)

Kom thuis en Ik zal een groots feest in de hemel aanrichten. (Lucas 15:7)

Ik ben altijd Vader geweest en zal altijd Vader zijn. (Efeziërs 3:14-15)

Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn? (Johannes 1:12-13)

Ik wacht op jou. (Lucas 15:11-32)Liefs, je Vader.

Almachtig God