homepage
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Johannes 1:9 (NBG)

BETRAPT!!!
 


Helaas mannen (en misschien ook wel vrouwen) de mensen die mij kennen, weten dat ik dat er helemaal NIET voor over heb!
In de Bijbel staat in Mattheus 5:28 (Geldt ook voor vrouwen):

"Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd."

Op dit moment is het ipnummer van je pc getraceerd en wordt er een mail naar je vrouw/vriendin/man/vriend gestuurd met de mededeling dat je nieuwsgierig was naar een (andere) naakte vrouw!

Nog een gezegende dag verder!!!

 

 

GOD HEEFT HUMOR!!!!! HIHI!!! (en wij ook ;-)
Dus heb je deze keer geluk en wordt er geen mail naar je partner gestuurd... ;-)

Hij kende jou al voordat je geboren was (Psalm 139:15) en wil dat jij Hem ook leert kennen.

Kijk hoe je "Contact met God" kan krijgen.
Het zal je leven op een positieve manier veranderen.

Lees ook enkele "Verhalen" van mensen die je voor zijn gegaan!


Ken je de Here Jezus al...???
Ga dan maar eens goed nadenken hoe je ook alweer op deze pagina terecht bent gekomen!!!