homepage
Om onze zonden werd Hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd,
Zijn striemen brachten ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen liet de HEER op Hem neerkomen.
Hij werd mishandeld,
maar verzette Zich niet
en deed Zijn Mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed Hij Zijn Mond niet open.

Jesaja 53:5-7 (NBV)

The Passion of The Christ
 


Monique werd uitgenodigd om bij de première aanwezig te zijn van:
"The Passion of The Christ".
Hierna werd haar gevraagd naar haar ervaringen.


Bent u geraakt om wat de Here Jezus ook voor uw heeft ondergaan?
Wilt u Hem persoonlijk leren kennen?
Zoek dan "Contact met God".