homepage
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Johannes 19:30 (NBG)

Het is volbracht!
 


Interview met Monique bij de NCRV over haar levensmotto:
"Het is volbracht!"