homepage
En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht.

2 Kronieken 7:14-15 (NBG)

Jongeren gebedsavond
 

De jeugd is in beweging voor Jezus en dat is een goede zaak.
Er worden overal in de regio gebedsgroepen geformeerd en daar is een behoorlijke groei van deze groepen, heerlijk gewoon
 
Nu is er het verlangen om deze groepen uit alle regio-kerken/gemeenten bij elkaar te halen voor een jongeren gebedsavond. Deze avond zal twee keer per jaar worden gehouden. 
 
Het thema van de avond is: "Youth in the Light for You(th)".
Ja, dit is al eerder gebruikt maar we zouden dit graag zo willen houden.
De jongeren in het licht voor Jezus en voor de jongeren om ze heen.
 
Het gebed zal ook deze keer gericht zijn op de jongeren en uitgaansgelegenheden in Katwijk en omgeving. Heel veel jongeren weten niet wie Jezus is en waarom Hij is gekomen, gestorven en is opgestaan.
Nu willen we door gebed en lofprijs de hemelse gewesten gaan bestormen voor deze jongeren, zodat de kracht van Jezus ook zichtbaar in Katwijk e.o. gaat werken. De kerken lopen leeg!

Een ouderwetse kreet, KOM OVER EN HELP ONS, maar heel actueel, dus wees sterk en moedig en bid met ons mee. Want zonder jullie redden we het niet!
Jezus komt spoedig, bidt voor arbeiders, de oogst is rijp!!!
====================================================
2 Kronieken 7: 14-15
En wanneer dan Mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt,
al biddend Mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen,
dan zal Ik aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
Ja, Ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf die plaats tot Mij worden gericht.

====================================================

Willen jullie hieraan meewerken? Jullie zijn van harte uitgenodigd!!!
 
- Bekijk "avondindeling".
- Bekijk "TV fragment" in 'Het derde Testament' (NCRV).
- "Foto's" van een jongeren gebedsavond.
- Vul hier de postcode in voor "plattegrond".