homepage
Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn discipelen te maken. Mattheüs 28:19a (Het boek)
Introductie
 


Wij zijn een groep enthousiaste Christenen uit verschillende kerken. Wij willen ons zelf geen kerkstroming/naam geven, omdat de Here Jezus leert: "Als wij in Hem geloven, wij allen bij Zijn Lichaam = De Gemeente/kerk horen". Vanaf oktober 2003 nemen wij onder de naam "Interkerkelijke Projectgroep Katwijk" per groep of individueel deel aan of organiseren wij diverse regionale- en internationale activiteiten.

Doelstellingen:
Onze doelstellingen zijn d.m.v. de activiteiten het evangelie van de Here Jezus te verkondigen in woord en daad!

Wij geloven dat:
-
de Here Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is!
- niemand tot de Vader kan komen dan door Hem!
- de Here Jezus voor onze zonden is gestorven!
- Hij op de derde dag weer is opgestaan!
- Drie-enige-God: Vader, Zoon en Heilige Geest!
- de Bijbel het Woord van God is!

Activiteiten:
Enkele van de activiteiten waar wij aan deelnemen, kunt op de site bekijken.

Contact:
Kees-Jan Cecchi
info@ipkatwijk.nl